MTÜ Ikkagi Inimesed eesmärgiks on ühendada, esindada ja toetada COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel rasked kõrvaltoimed saanud ja Ravimiametisse sellekohaselt raporteeritud täisealisi isikuid ning teostada nende isikute huvikaitset. >>Tutvu meie põhikirjaga>>
ARTIKLID JA MEIE INIMESTE LOOD>>

MÄRGUKIRI

1. Vaktsiinikahjude hüvitise regulatsioon ei ole praktikas õiguspäraselt rakendatav ning välistab õigustatud isikute võimaluse hüvitist saada suures ulatuses. Seega ei käitu Eesti Vabariik COVID19 vaktsiini tõttu tervisekahjustuse saanud inimeste suhtes õigusriigina.
2. Poliitiline tahe maksta COVID-19 vaktsiini tõttu tervisekahjustuse saanud inimestele lihtsustatud korras kahjuhüvitist selleks, et suurendada usaldust vaktsiinide vastu ning parandada seeläbi inimeste soostumust vaktsineerida ei realiseeru. 3. Kahjuhüvitamise süsteem ei toimi eesmärgipäraselt, kuna see eeldab vaikimisi, et kõik vajalikud eeldused (nt dokumenteerimise õigsus ja põhjalikkus, teadaolevad kõrvalmõjud, diagnostika kiirus jms) õige tulemuseni jõudmiseks on täidetud, kuid tegelikult on igas süsteemi komponendis olulisi vajakajäämisi, mida hüvitamisotsust tehes ei arvestata.
4. Düsfunktsionaalse vaktsiinikahjude korvamise süsteem kahjustab eelkõige vaktsineerimise järgselt tervisekahjustuse saanud inimesi, kes ei saa vajalikku toetust, aga ka suure halduskoormuse all ägavaid ametkondi, kes teevad tohutul hulgal kaheldava väärtusega tööd ning lisaks tekitab usaldamatust vaktsineerimise vastu ühiskonnas tervikuna.

Põhikiri ja missioon

Ühingu eesmärgiks on ühendada, esindada ja toetada COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel rasked kõrvaltoimed saanud ja Ravimiametisse sellekohaselt raporteeritud täisealisi isikuid ning teostada nende isikute huvikaitset. Tegeleb huvikaitsega, sealhulgas osaleb õigusaktide ja teiste dokumentide väljatöötamisel. Teeb ettepanekuid vaktsineerimise tagajärjel saadud kõrvaltoimetega kaasnevate haigusseisundite diagnoosimise tõhustamiseks. Vahendab vaktsineerimise tagajärjel saadud kõrvaltoimete ning kõrvaltoimetega kaasnevate haigusseisundite diagnoosimise ja raviga seonduvat infot. Põhikirja loe siit>>

Blogi

Meie blogist leiate väga detailset infot tehtud töö ja tegemiste kohta.  Ühingu eesmärgiks on ühendada, esindada ja toetada COVID-19 vastu vaktsineerimise tagajärjel rasked kõrvaltoimed saanud ja Ravimiametisse sellekohaselt raporteeritud täisealisi isikuid ning teostada nende isikute huvikaitset.

Loe ja tutvu meie blogis avaldatud postitustega. Leiad palju huvitavaid artikleid ja ka meie pöördumisi ja huvikaitselist tegevust. Teeme koostööd Pallo & Partnerid advokaatidega

Diagnoosimine ja ravi

Tunnustatud teaduslik tõsiasi on, et nii nakkushaigus ise kui selle vastu kasutatud teatud tüüpi vaktsiin, võivad geneetilise eelsoodumusega inimestel esile kutsuda autoimmuunse haiguse.

Üha enam teadusartikleid COVID vaktsiinide kõrvaltoimete kohta osutavad tõsiasjale, et need vaktsiinid võivad esile kutsuda väga erinevaid autoimmuunseid haigusi. Üldnimetus sellisele seisundile on koroonavaktsiinide järgsed autoimmuunsündroomid (Autoimmune post‑COVID vaccine syndromes).
Riigikogu liikmed moodustasid vaktsiinijärgsete terviseprobleemide lahenduste toetusrühma, mille eesmärk on toetada riigi vaktsineerimisprogrammi arendusi, sealhulgas vaktsineerimisjärgsetele terviseprobleemidele professionaalsete
lahenduste leidmist.