MTÜ Ikkagi Inimesed pressiteade

Konverents

Kommenteeri
MTÜ Ikkagi Inimesed eestvedaja ja vaktsiinikahju kannataja Riina Küti sõnul teevad nad oma meeskonnaga kõik võimaliku, et aidata vaktsiinikahjustusega inimestel jõuda vajaliku diagnoosi ja ravini. “On selge, et meil on täna teadmata palju inimesi, kes vaktsineerimise tagajärjel saadud tervisekahjustuse tõttu abi vajavad, kuid ise selle tee läbi käinuna tean, kui keeruline ja raske see protsess on. Oleme kaasanud erinevad oma ala eksperdid ning püüame mõjutada nii seadusandliku kui ka sisulise poole eest vastutavaid ametkondi, et täna abita jäänud inimesed saaksid vajaliku riigi toe ning nad ei oleks enam oma suure mure ja tervisekahjuga üksi – olgem ausad, nemad ju panid heas usus ja lootuses õla alla aga jäid ise kannatajaks just vaktsineerimise tõttu. Jah, neid inimesi on väga vähe võrreldes nendega, kes vaktsiinist kasu said, kuid nad on olemas siin meie kõrval ja vajavad päriselt abi,” sõnas Kütt.
MTÜ Ikkagi Inimesed pressiteade
17.10.2022.a

Kõigist vaktsiinikindlustuse taotlustest on rahuldatud 1,6%

Septembri lõpu seisuga on nõuetekohaseid vaktsiinikahjustuste taotlusi esitatud Eesti Haigekassa kokku 1154 ning üksnes 19 neist on rahuldatud. MTÜ Ikkagi Inimesed eestvedaja Riina Küti sõnul on vaktsiinikahjustuste raporteerimis- ja menetlusprotsess ebakorrektne nii juriidiliselt kui ka sisuliselt ning 19 rahuldatud taotlust ei näita mitte seda, et meil on nii vähe vaktsiinikahjustustega inimesi, vaid just probleeme menetluses.

Vaktsineeri.ee andmetel on 1154-st Haigekassale esitatud taotlusest 755 saadetud Ravimiametile hindamiseks – neist 285 on saanud hinnangu ning hindamata on veel 470 taotlust. Rahuldatud on 19 taotlust kogusummas 54 000 eurot, 17-l juhul on inimesele määratud mõõduka raskusega raske tervisekahjustuse eest madalaim võimalik hüvitis summas 2000 eurot ning kahel juhul on määratud keskmise raskusega raske tervisekahjustuse eest 10 000 eurot.

MTÜ Ikkagi Inimesed eestvedaja ja vaktsiinikahju kannataja Riina Küti sõnul teevad nad oma meeskonnaga kõik võimaliku, et aidata vaktsiinikahjustusega inimestel jõuda vajaliku diagnoosi ja ravini. “On selge, et meil on täna teadmata palju inimesi, kes vaktsineerimise tagajärjel saadud tervisekahjustuse tõttu abi vajavad, kuid ise selle tee läbi käinuna tean, kui keeruline ja raske see protsess on. Oleme kaasanud erinevad oma ala eksperdid ning püüame mõjutada nii seadusandliku kui ka sisulise poole eest vastutavaid ametkondi, et täna abita jäänud inimesed saaksid vajaliku riigi toe ning nad ei oleks enam oma suure mure ja tervisekahjuga üksi – olgem ausad, nemad ju panid heas usus ja lootuses õla alla aga jäid ise kannatajaks just vaktsineerimise tõttu. Jah, neid inimesi on väga vähe võrreldes nendega, kes vaktsiinist kasu said, kuid nad on olemas siin meie kõrval ja vajavad päriselt abi,” sõnas Kütt.

Kütt lisab, et iseeneslikult see olukord ei lahene ning ühe osana teema lahkamiseks korraldatakse esimest korda vaktsiinikahjusi käsitlev konverents. “Kui teatud grupp inimesi on õigest diagnoosist ja seega ka ravist ilma jäetud, siis see on probleem, millele tuleb tähelepanu juhtida. Sestap otsustasime ühe osana nende eest seismise teel korraldada konverentsi, kus erinevate alade eksperdid lahkavad vaktsiinikahjustuste teemat ausalt ning avatult. Kõigil teemast huvitatutel on võimalik konverentsi otseülekannet jälgida Ikkagi Inimesed Facebooki lehel või YouTube vahendusel, samuti on konverents tagantjärele vaadatav,” lisas Kütt.

Konverents toimub homme 18. oktoobril kell 14:30 - 17:00 ning seal esinevad:
  • Martin Kadai - molekulaarbioloog ja õiguskantsleri nõunik;
  • Irja Lutsar - teadusnõukoja juht 2020-2022;
  • Sirje Rüütel Boudinot - immunoloog;
  • Hele Everaus - onkoloog ja riigikogu liige;
  • Toomas Toomsoo - neuroloog;
  • Jaanika Reilik-Bakhoff - advokaat Pallo&Partnerid;
  • Riina Kütt - MTÜ Ikkagi Inimesed juhatuse liige ja kahjukannatajate esindaja.

Konverentsi ajakava koos käsitletavate teemade lühikokkuvõtetega on nähtav siin.

Otseülekannet konverentsist saab jälgida siin (Facebook) ja siin (YouTube).

Vaata ka konverentsi videotutvustust.
Advolaat Jaanika Reilik-Bakhoff lühike teemasse sissejuhatav video.

Lisainformatsioon ja konverentsil kohapeal osalemise võimaluse täpsustamine:
Merje Sumberg
MTÜ Ikkagi Inimesed tegevliige
merje@ikkagiinimesed.ee
Telefon 5165048

_________________________
Riina Kütt
MTÜ Ikkagi Inimesed juhatuse esimees
Telefon: 5032251
E-post: ikkagiinimesed@gmail.com
              info@ikkagiinimesed.ee
https://ikkagiinimesed.blogspot.com/
www.ikkagiinimesed.ee/
18. oktoober 2022, kell 14:30 - 17:00
MTÜ Ikkagi Inimesed konverents ajakava:
“Haigeks teeme tasuta, aga tervenemine on su oma mure. Mis saab edasi?”
Moderaator Deisi Helemäe-Sarv

14:35 - 14:55 “Haigeks teeme tasuta, aga tervenemine on su oma mure. Mis saab
edasi?” (20 min) Riina KüttKes ma olen ja miks ma sellel teemal räägin. Juhtumiuuring: kuidas näeb välja koroonavaktsiinist tingitud tervisehäire diagnoosimine ja ravi. Ülevaade MTÜ Ikkagi Inimesed huvikaitselisest tegevusest.

14:55 - 15:15 “Vaktsiinikindlustuse süsteemi tuleristsed” (20 min) Martin Kadai-
Vaktsiinikindlustuse süsteemi loomisel on seatud väga ambitsioonikas eesmärk - suurendada usaldust vaktsiinide vastu ning parandada seeläbi ka inimeste soostumust vaktsineerida. Kas ja kuidas selle eesmärgi saavutamist mõõdetakse või jälgitakse – seda pole süsteemi loomisel siiski kirjeldatud. Ettekandes esitan kõrvaltvaataja pilgu läbi mõned tähelepanekud, millised asjaolud võivad seatud eesmärgi saavutamist pidurdada ning millised võiksid olla minu hinnangul võimalikud lahendused.

15:15 - 15:35 „Vaktsiinikahjude kindlustuse olemus ja probleemid SARS-CoV-2 
vaktsiinide kontekstis“ (20 min) Jaanika Reilik-Bakhoff - Ettekandes räägitakse, miks on vaktsiinikahjude kindlustus vajalik ja mil moel see peaks või võiks töötada. Ettekandes tuuakse välja hetkel kiirelt kulmineeruvad probleemid hüvitamissüsteemis ja mõned näited ka konkreetsete juhtumite pinnalt. Ettekandes arutletakse, kas ja mida tuleks protsessides muuta, et hüvitissüsteem ka praktikas toimiks nii nagu selliselt süsteemilt oodata võiks.

15:35 - 15:55 “Vaktsiini kõrvalmôju võib tunduda leebe, kuid pikas perspektiivis 
on ka leebe kõrvalmõju muret tekitav” (20 min) Sirje Rüütel- Boudinot - Pika COVID-i ja vaktsiinitüsistuste sümptomid kattuvad osaliselt, kuna probleeme tekitab
ogavalk ning kõrvaltoimete risk suureneb sellega igal uuel kokkupuutel. Tänaseks on ilmunud mitmeid uuringuid mis kajastavad nii vaktsineerimisest kui läbipõdemisest saadud immuunsust ja selle kestvust. mRNA vaktsiinide igakülgne riski/kasu hindamine seab praegusel ajaetapil kahtluse alla nende positiivse panuse rahva tervisesse. Uus väljakutse meditsiinisüsteemile on praegu pigem pika COVID-i ja vaktsiinitüsistuste ravi.

15:55 - 16:15 “Kahjukannatajate ravimine neuroloogi pilgu läbi” (täpsustamisel) 
(video 20 min) Dr Toomas Toomsoo- COVID vaktsiinide närvikahjustuste võimalikud põhjused. Kuidas diagnoosida perifeerse närvisüsteemi ja kesknärvisüsteemi kahjustust. Milline on vaktsiinist tingitud närvikahjustuste ravi ja millised on ravitulemused. Mis on info ülekülluse ja samaaegse infopuuduse olukorras arsti peamine töövahend ja mida saab enda heaks teha patsient. Kas arstid saavad anda hinnangu tervisehäire võimalikule seosele vaktsiiniga?

16:15 - 16:35 “Põhjustest miks COVID vaktsiini kõrvalnähud tekivad” (20 min) Irja Lutsar - Analüüsin ja kirjeldan mehhanisme, mis tekitavad COVID vaktsiinide puhul kõrvaltoimeid.

16:35 - 16.55 “Mitme tule vahel ehk kuidas aidata vaktsineerimisjärgsete 
kestvate terviseprobleemidega inimesi” (20 min) Dr Hele Everaus- Siiani on probleemid sisuliselt maha vaikitud. See aga ei tähenda, et kestvaid vaktsineerimiste järgseid terviseprobleeme pole. Inimesed on abita. Vaktsiinivastased parastavad: saite nüüd, läksite heauskselt vaktsineerima ja nüüd ongi paras teil surra. Samas vaktsineerimise toetajad lihtsalt vaikivad ja ei püüagi midagi teha. Pigem on levinud seisukoht, et kui võimalikku seost vaktsineerimise ja haigestumise vahel analüüsida, võib see kahjustada vaktsineerimisprotsessi. Probleemide uurimine ja mõistmine on samas oluline aitamaks kannatajaid ja vältimaks uute vaktsiinide väljatöötamisel sarnaseid probleeme. Kalifornia immunoloog William Murphy ütleb väga hästi:“We shouldn ́t be adverse to adverse events“.

16.55 - 17:00 Kokkuvõte ja lõpusõnad (5 min) Riina Kütt

Lisa kommentaar

Email again: